جملات و سخنان بزرگان جهان

هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

این همه جابجایی در دنیا به دلیل آن است که هیچ کس در جای واقعی خود نیست.

فساد درباریان همیشه مهمترین عامل سقوط امپراطوریهاست. سخنان بزرگان جهان
توهینی بالاتر از این نیست که ما بر روی انسانها قیمت بگذاریم.
به خیانتکار مهلت ندهید چرا که دوباره خیانت خواهد کرد. سخنان بزرگان جهان
طراحی خداوند به گونه ای است که بدترین انسانها هم نمی توانند مطلقا بد باشند.
در کشتی سیاست کسی ناخداست که بتواند هر کسی را به کاری مشغول دارد.
اگر می خواهید کسی به شما خیانت نکند وانمود کنید بیش از حد به او اعتماد دارید. سخنان بزرگان جهان

هیچ قلبی نیست که نتوان با محبت آن را تسخیر کرد.
ضعیفترین افراد کسانی هستند که تاب دیدن موفقیتهای دیگران را ندارد.
از تمام صفاتی که برای پرورش جان و جسم شما سودمند است هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست .
اگر دانش ما این همه به بی طرف بودن خود می نازد، از آن روست که جز کنجکاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد . فردریش نیچه
همسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار آیند . سخنان بزرگان جهان ارد بزرگ
هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز . شوپنهاور

بزرگداشت در هر کجا می تواند باشد از خانه تا مدرسه و از روستا تا شهر . ارد بزرگ
جامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن، کار روزانه اش می باشد. سخنان بزرگان جهان سقراط
اگر می خواهی بنده کسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو. ژاک دوال

کوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند و خیره ساز آن ، از پس دامنه ایی گسترده ، آسمان را به زانو درآورده است . ارد بزرگ

از خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه فقط افراد پست و پلید ، صاحب اراده و پشتکار می باشند . آلفرد کاپو

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. سخنان بزرگان جهان همیلتون

نکات سخت هم اساسی ساده دارند . ارد بزرگ

دانش به تنهائی یک قدرت است. سخنان جالب از بزرگان جهان فرانسیس بیکن
هیچ کس رشد شما را محدود نمی کند جز خود شما، اگر بخواهید که بیشتر به دست آورید، بیشتر یاد بگیرید.(تام هاپکینز)
مهمترین خطر در زندگی،خطر نکردن است، فردی که خطر نکند،چیزی انجام نمی دهد،چیزی ندارد،چیزی نیست و چیزی نمی شود.( سخنان بزرگان جهان نورمن وینست پیل)
حفظ انچه از طریق پیشرفت فردی حاصل نشود دشوار است.(جیم ران)
موفقیت های مادی ممکن است از تجمع دارایی ها حاصل شود اما فقط موفقیت های معنوی است که شما را قادر می سازد تا از انها لذت ببرید.(ینروکوبین)

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند. دور وبل

اگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی . سخنان بزرگان جهان ارد بزرگ
شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست. نیچه
اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن . سخنان بزرگان جهان ابراهام لینکلن

سخت ترین کارها ، یافتن رایزن است چرا که رایزنهای بزرگ دور از دیدگان مردم ، در اندیشه های دور در حال پروازند . ارد بزرگ

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند. (دکتر علی شریعتی)
بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. ( سخنان بزرگان جهان امرسون)
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. ( مهاتما گاندی)

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

دوست داشتن انسان*ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده*ایم می*توانیم هدایت کنیم. (اسکات پک)
جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)