آبشار ورچر که از جاذبه*های گردشگری قزوینه، در ۶ کیلومتری شرق روستای رزجرد قرار داره. ارتفاع این آبشار به بیش از ۳۰ متر می رسه و محصور شدنش در بین صخره*های عظیم، زیبایی خاصی به این آبشار بخشیده. از گونه*های گیاهی منطقه می*توان به بید و ون اشاره کرد. مردم این منطقه به آبشار چر می*گن و چون این آبشار در اطراف این منطقه*ست ورچُر (یعنی کنار چُر) نامیده می*شه.

آدرس: قزوین ابتدای جاده الموت، روستای رزجرد