خانه
چتباکس
قوانین
آپلودکده
  سخنان ارزشمند بزرگان:
 
Qplaza عزیز کاربر برتر شد
 درجه: مدیر ارشد
 تعداد رای: 80
تاپیک برتر این ماه
 عنوان: کلیپ زیبایی های قشم
 توضیح: جاهای دیدنی قشم

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Yahoo Smilies
 • =D>
  applause
  applause
 • o=>
  billy
  billy
 • :">
  blushing
  blushing
 • L-)
  loser
  loser
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • )*_
  1
  1
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • :x
  love struck
  love struck
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • >-)
  alien
  alien
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • )**
  1
  1
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-/
  confused
  confused
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • =:)
  bug
  bug
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • )*^
  1
  1
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • 8-x
  skull
  skull
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • )*#
  1
  1
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • (:|
  yawn
  yawn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :-B
  nerd
  nerd
 • *-:)
  idea
  idea
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • )*!
  1
  1
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • <:-P
  party
  party
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :D
  big green
  big green
 • o:-)
  angel
  angel
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • )(*!
  1
  1
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ;)
  winking
  winking
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • )(*!_
  1
  1
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :o)
  clown
  clown
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :(
  sad
  sad
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • )*++
  1
  1
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :bz
  bee
  bee
 • :)
  happy
  happy
 • :|
  straight face
  straight face
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • )*
  1
  1
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-&
  sick
  sick
 • [-O<
  praying
  praying
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • )*+
  1
  1
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out